AVG Compliance Check 

(nul-meting)

Inzicht

Een goede toepassing van de AVG zal voor iedere organisatie betekenen dat er processen moeten worden aangepast of gedocumenteerd. Waar de accenten liggen is afhankelijk per sector en per organisatie. Ik bied u via de ontwikkelde 0-meting snel en effectief inzicht in waar u de AVG veranderingen van uw organisatie vraagt.

Door mijn brede ervaring met de AVG in verschillende sectoren, kan effectief achterhaald worden waar de aandachtspunten voor uw organisatie liggen. Aan de hand van een 0-meting worden de hoofdbeginselen die voortvloeien uit de AVG getoetst voor uw organisatie. Op deze wijze wordt op een systematische wijze in kaart gebracht wat uw huidige beleid én het gewenste beleid is op het gebied van persoonsgegevensverwerking.

Per constatering wordt concreet aangegeven wat de organisatie moet doen om te gaan voldoen aan de AVG-normen.

Werkwijze
De 0-meting vindt plaats door middel van een gesprek met enkele mensen die de organisatie goed kennen. Vaak levert een gesprek met de kwaliteitsmedewerker, een HR-medewerker en een ICT-medewerker een compleet beeld op.

De constateringen worden vervat in een overzichtelijke rapportage met waarin de constateringen en de aanbevelingen uiteen worden gezet.

Dit rapport is zeer bruikbaar als uitgangspunt voor uw privacybeleid, omdat het een duidelijk overzicht geeft van uw bedrijfsvoering op het gebied van verwerken van persoonsgegevens.

Wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@adviesbureaukoot.nl