AVG Implementatie

(ondersteuning)

Met de verscherpte privacy regelgeving loopt u ongetwijfeld tegen vraagstukken aan waarop u het antwoord niet op weet. De AVG bevat veel open normen die moeilijk te vertalen zijn naar de praktijk.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing. In de AVG staan regels en verplichtingen ter bescherming van persoonsgegevens waaraan organisaties aantoonbaar moeten voldoen.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangekondigd strenger toe te zien op naleving van de AVG. Bij niet naleving kunnen forse boetes worden opgelegd.

Ondersteuning naar behoefte

Uiteraard heeft iedere organisatie behoefte aan een andere mate en/of wijze van ondersteuning. Waar liggen de behoeftes van uw organisatie? Dat is voor ons de leidende vraag. Wij kunnen uw organisatie bijstaan bij implementatie van de AVG. Net wat uw organisatie wenst.

De AVG Implementatie omvat doorgaans onderstaande stappen:

1. Plan van aanpak

2. Persoonsgegevens in kaart brengen

3. Inrichting Register van verwerkingen

4. Verwerkersovereenkomsten op orde

5. PIA's (gegevenseffectbeoordelingen) in kaart

6. Protocollen op orde

7. Informatiebeveiligingsbeleid en Privacy Statement

8. Afronding en aanbevelingen

Wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@adviesbureaukoot.nl