AVG training awareness

creëer bewustzijn

Belang van awareness

Privacy awareness houdt in dat je als organisatie er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat privacy tussen de oren van de werknemers komt. Iedereen op de werkvloer moet zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en weten wanneer de "privacy belletjes" moeten rinkelen. Met het oog op de verantwoordingsplicht moet een organisatie ook kunnen aantonen dat er voldoende is gedaan om dit te realiseren. 

Doelen
Privacy awareness is een proces van investeren in communicatie en training waardoor privacy verweven wordt in de cultuur van een organisatie. Awareness creëren is niet gemakkelijk, het gaat uiteindelijk om een gedragsverandering.

Training
Het belangrijkste middel is het trainen van je personeel. Vooral de medewerkers die direct in aanraking komen met persoonsgegevens of beleid maken moeten goed weten hoe de praktijk de AVG raakt. Gegevensbescherming is een complex onderwerp dus het is van belang dat de deelnemers van een training uitgedaagd worden om actief na te denken over wat privacywetgeving betekent voor de dagelijkse werkzaamheden. 

Tijdens de training komen vooral praktijkvoorbeelden aan de orde, zodat dit ook de deelnemers direct inzicht geeft in hun dagelijkse werkzaamheden.

Belangrijke aspecten

Privacy awareness is een belangrijk punt op de agenda voor het voldoen aan de AVG, echter is het uitvoeren niet altijd makkelijk. 

  • Ga op het gebied van awareness voor gedragsverandering in plaats van quick-wins
  • Maak een duurzaam plan die elk jaar herhaald kan worden
  • Zorg ervoor dat je boodschap begrijpelijk en leesbaar is
  • Organiseer (jaarlijks) training en/of e-learning voor alle medewerkers
  • Combineer communicatie over privacy met bijvoorbeeld informatiebeveiliging
  • Gebruik de kracht van herhaling maar voorkom 'privacy overload'
  • Kwantificeer resultaten om voortgang te monitoren en om aan het accountability principe te voldoen

Wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@adviesbureaukoot.nl