Disclaimer

Vul een subtitel in

De informatie op deze website wordt door Adviesbureau Koot aangeboden als een vorm van dienstverlening voor haar cliënten en de bezoekers van deze website. 

Adviesbureau Koot neemt de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de inhoud van deze website. Adviesbureau Koot kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Adviesbureau Koot kan evenmin garanderen dat het gebruik van informatie op de website geschikt is voor specifieke doeleinden of leidt tot de juiste resultaten. 

De op deze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als juridisch advies, omdat een juridisch advies op maat is gesneden naar de specifieke omstandigheden van het geval. Bovendien verandert wetgeving continue. Voordat u, naar aanleiding van de informatie op de website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden wij u aan contact op te nemen met Adviesbureau Koot. Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van de informatie op deze website, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen. 

Adviesbureau Koot kan de informatie op deze website op elk moment wijzigen. Adviesbureau Koot is echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. 

Adviesbureau Koot kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op haar website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. De website van Adviesbureau Koot bevat een aantal hyperlinks op de website de door derden worden onderhouden. Adviesbureau Koot heeft hierover geen zeggenschap. Adviesbureau Koot kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. 

Adviesbureau Koot is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website